Terma Penggunaan Servis Lauk

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN DAN JUALAN

1. PENGENALAN DAN PERANAN KAMI

1.1. Maklumat syarikat: Lauk Teknologi Services adalah syarikat berdaftar bernombor SA-0443636-D.

1.2. Pesanan Produk: Kami menyediakan pemudah-cara bagi anda untuk membuat pesanan (“Pesanan“) untuk produk (“Produk“) ke restoran untuk dihantar atau dibawa pulang melalui (“Peniaga“) yang boleh didapati pada Aplikasi Lauk (“Aplikasi“) atau di Laman Web kami. Pengikatan kontrak undang-undang untuk penyediaan dan pembelian Produk adalah antara diantara anda dan peniaga yang menyediakan pesanan anda dan secara kesimpulan, kami memuktamadkan penjualan Produk atas nama platform, atau ejen untuk Restoran dalam semua keadaan.

2. PERMOHONAN ATAU AKSES DAN SYARAT LAMAN WEB

2.1. Penerimaan syarat: Dengan mengakses atau menggunakan Aplikasi Lauk, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ini yang menandatangani pengikatan kontrak yang mengikat secara sah dengan Lauk Teknologi Services dan / atau sekutunya. Anda tidak perlu menggunakan perkhidmatan jika anda tidak menerima atau tidak mahu terikat dengan syarat tertera.

2.2. Akses & Perkhidmatan Aplikasi: Anda boleh mengakses platform teknologi yang membolehkan pengguna Aplikasi Lauk atau laman web dengan mendaftarkan maklumat kepada kami. Anda boleh membuat Pesanan dan menjadualkan perkhidmatan penghantaran oleh penyedia penghantaran pihak ketiga yang bebas melalu persetujuan dengan Lauk atau sekutu tertentu kami. Kecuali jika dipersetujui oleh Lauk dalam perjanjian bertulis yang berasingan dengan anda, perkhidmatan disediakan hanya untuk kegunaan peribadi anda dan bukan untuk tujuan komersil.

2.3. Penyemakan syarat: Kami boleh menyemak Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Anda harus memeriksa Permohonan secara berkala untuk mengkaji Terma dan Syarat terkini, kerana ianya menghadkan anda. Terma serta syarat dan polisi tertakluk bermula pada masa anda membuat Pesanan melalui kami.

2.4. Tanggungjawab: Anda bertanggungjawab untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan agar anda dapat mengakses aplikasi mudah alih Lauk. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses aplikasi mudah alih Lauk melalui peranti peribadi mengetahui Terma dan Syarat ini dan bahawa mereka mematuhinya.

3. AKAUN DAN PENDAFTARAN

3.1. Maklumat Peribadi: Anda diminta untuk memberikan maklumat tertentu atau mendaftar untuk akaun. Maklumat tersebut termasuk nama, alamat e-mel, alamat penghantaran, tarikh lahir, maklumat demografi, dan nombor telefon anda.

3.1.1. Anda mengakui bahawa anda mempunyai kemampuan sah untuk menggunakan dan membuat pesanan melalui Aplikasi. Anda bersetuju bahawa maklumat yang diberikan adalah tepat dan terkini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan akaun dan kata laluan anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

3.2. Tanggungjawab Maklumat:

3.2. Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi pesanan dan maklumat peribadi anda. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan sekiranya terdapat akses oleh pihak ketiga ke atas data yang diberikan semasa mengakses atau membuat pesanan dari aplikasi melainkan kami telah terbukti cuai dalam perlindungan ke atas maklumat yang diberikan.

3.2.1 Kami mungkin membuat pendedahan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga terpilih dari semasa ke semasa dengan mempercayai bahawa perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga tersebut mungkin bersesuaian bagi anda atau di mana ini dikehendaki oleh pengamal undang-undang.

4. STATUS ANDA

4.1. Kapasiti dan umur: Dengan membuat Pesanan melalui Aplikasi atau Laman Web, anda menjamin bahawa:

4.1.1. Anda secara sah boleh terikat melalui kontrak dengan Peniaga; dan

4.2. Anda mengakui dan bersetuju bahawa jika anda mempunyai alergi makanan atau intoleransi tertentu, anda akan menghubungi khidmat pelanggan secara langsung untuk memastikan makanan itu sesuai untuk anda, sebelum membuat pesanan kepada mereka.

5. CARA MEMBUAT PESANAN DAN BAGAIMANA DIPROSES

5.1. Menyusun Pesanan anda: Setelah anda memilih Produk yang anda ingin pesan dari menu / item Peniaga pilihan dan memberikan maklumat lain yang diperlukan, anda akan diberi kesempatan untuk meneruskan Pesanan dengan menekan atau memilih “Terukan Pembayaran”, “Leret untuk mengesahkan” atau butang serupa. Penting untuk anda memeriksa semua maklumat yang anda masukkan dan membetulkan sebarang kesalahan sebelum mengklik atau memilih butang ini; setelah anda melakukannya, anda akan terikat melalui kontrak dengan Peniaga dan kesalahan tidak dapat diperbaiki (tertakluk kepada perenggan 5.2. di bawah).

5.2. Meminda atau membatalkan Pesanan anda: Setelah anda mengesahkan Pesanan anda dan pembayaran anda telah disahkan, anda tidak akan berhak untuk mengubah atau membatalkan Pesanan anda, anda juga tidak akan mendapat pengembalian dana (sila rujuk perenggan 7.3 dan 7.5 untuk perincian mengenai proses yang berkaitan dengan Pesanan yang ditolak dan pembayaran balik pembayaran). Jika anda ingin mengubah atau membatalkan pesanan, anda boleh menghubungi Pelayan Pelanggan kami seperti yang dinyatakan di dalam perenggan 6.3 dan kami akan menghubungi Peniaga untuk menyampaikan permintaan anda. Namun, tiada jaminan pihak kami akan dapat menghubungi Peniaga tersebut atau bahawa pihak Peniaga akan tidak bersetuju dengan permintaan anda kerana mereka Pesanan anda mungkin sudah disediakan.

5.3. Kebenaran pembayaran: Jika pembayaran yang anda buat tidak dapat disahkan, Pesanan anda tidak akan diproses atau disampaikan kepada Peniaga yang berkenaan.

5.4. Memproses penolakan Pesanan dan Restoran anda: Setelah menerima Pesanan anda, kami akan menyampaikan maklumat kepada Peniaga yang berkenaan dan akan memberitahu anda melalui e-mel bahawa Pesanan anda telah diterima dan sedang diproses. Harap maklum bahawa mana-mana laman pengesahan yang mungkin anda lihat di Laman Web dan e-mel pengesahan Pesanan yang mungkin anda terima masing-masing mengesahkan bahawa anda terikat atas jualan Produk dengan Peniaga tetapi tidak semestinya Pesanan anda akan dipenuhi oleh Peniaga. Kami menyarankan semua Peniaga kami untuk menerima semua Pesanan dengan segera dan sebarang penolakan akan diberitahu (melalui aplikasi) secepat mungkin sekiranya Restoran tersebut menolak Pesanan anda. Namun itu, Peniaga boleh menolak Pesanan anda pada bila-bila masa kerana atas sebab terlalu sibuk, faktor cuaca atau dengan alasan lain. Dengan berbuat demikian, Peniaga akan melanggar perjanjian mereka dengan anda dan segala pembayaran yang dibuat berkenaan dengan pesanan akan dikembalikan kepada anda sesuai dengan perenggan 5.6 di bawah.

5.5. Penghantaran Pesanan anda: Anggaran masa untuk penghantaran dan pengambilan ditentukan oleh Peniaga adalah hanya anggaran. Baik kami maupun Peniaga dapat menjamin bahawa Pesanan akan dihantar atau akan tersedia untuk diambil dalam jangka waktu yang ditentukan.

6. HARGA DAN PEMBAYARAN

6.1. SST dan kos penghantaran: Harga adalah seperti yang dinyatakan pada aplikasi mudah alih. Harga ini termasuk SST 6% tetapi mungkin tidak termasuk yuran pemprosesan 6%, kos penghantaran (jika anda memilih penghantaran dan bukannya mengambil sendiri) dan sebarang caj pentadbiran atau perkhidmatan yang dikenakan oleh Peniaga. Jumlah ini akan ditambahkan ke jumlah keseluruhan yang perlu dibayar sekiranya berlaku

6.2. Harga yang tidak betul: Aplikasi mudah alih ini mengandungi sebilangan besar menu dan ada kemungkinan beberapa menu mempunyai harga yang tidak tepat. Sekiranya harga yang betul untuk Pesanan lebih tinggi daripada harga yang tertera pada aplikasi, kami akan menghubungi anda sebelum Pesanan tersebut dihantar. Sekiranya berlaku, kami atau Restoran berkenaan tidak semestinya dapat memastikan bahawa Pesanan dihantar kepada anda adalah harga yang lebih rendah atau kami akan memberi ganti rugi kepada anda sekiranya harganya adalah salah.

6.3. Kaedah pembayaran: Pembayaran untuk Pesanan mesti dibuat melalui Perbankan Dalam Talian atau kad kredit atau debit yang diterima melalui aplikasi mudah alih atau secara tunai semasa penghantaran kepada anda.

6.4. Kod promosi dan baucar diskaun: Kod promosi atau diskaun mungkin tersedia untuk Pesanan anda sekiranya anda menggunakan baucar promosi atau kod yang disahkan oleh aplikasi mudah alih Lauk, dan anda perlu membayar jumlah baki selepas itu.

7. PENJAGAAN PELANGGAN

7.1. Umum: Penjagaan pelanggan sangat penting bagi kami. Tertakluk pada perenggan 6.5 dan 11, pasukan Penjagaan Pelanggan kami akan berusaha untuk membantu anda sekiranya mungkin anda mempunyai masalah dengan Pesanan anda. Anda boleh menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami dengan mengklik atau memilih butang “Sokongan Sembang”, “Bantuan” atau serupa atau dengan menghubungi nombor telefon yang ditunjukkan di Laman Web.

7.2. Pertanyaan mengenai Pesanan anda: Sekiranya Pesanan anda memakan waktu lebih lama dari yang dijangkakan atau anda mempunyai masalah lain dengan Pesanan anda, anda dapat menghubungi Khidmat Pelanggan kami seperti yang dijelaskan di atas dan kami akan menghubungi Peniaga untuk membantu anda.

7.3. Mengubah atau membatalkan Pesanan anda: Sekiranya anda ingin mengubah atau membatalkan Pesanan anda setelah pesanan dihantar dan pembayaran telah disahkan, anda dapat menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami seperti yang dijelaskan di atas dan mereka akan berusaha menghubungi Peniaga untuk menyelesaikan permintaan anda . Namun, tidak ada jaminan bahawa kami akan dapat menghubungi Peniaga atau bahawa Peniaga akan bersetuju untuk mengikuti permintaan anda kerana mereka mungkin sudah mulai memproses Pesanan anda.

7.4. Aduan atau maklum balas: Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan kualiti Produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh Peniaga, sila beri maklum balas dalam bentuk maklumbalas, komen dan ulasan mengenai Aplikasi (bersama-sama, “Ulasan”) untuk menceritakan pengalaman anda. Maklumbalas adalah komponen penting dalam proses kawalan kualiti kami.

7.5. Pampasan: Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan kualiti Produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh Peniaga dan ingin mendapatkan bayaran balik, pengurangan harga yang sepadan atau pampasan lain, anda harus menghubungi Peniaga secara langsung untuk membuat aduan anda dan, jika sesuai, ikut prosedur aduan Peniaga sendiri. Sekiranya anda tidak dapat menghubungi Peniaga, atau Peniaga enggan menangani keluhan anda, anda boleh menghubungi Khidmat Pelanggan kami seperti yang dijelaskan di atas dalam waktu 48 jam setelah membuat Pesanan anda. Namun, ambil perhatian bahawa ikatan kontrak sah untuk jualan dan pembelian Produk adalah antara di antara anda dan Peniaga. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas Peniaga dan kualiti Produk atau perkhidmatan yang mereka sediakan, dan kami tidak dapat memberikan, dan tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk memberikan, pampasan apa pun kepada anda bagi pihak Peniaga mana pun.

8. LESEN

8.1. Syarat penggunaan yang dibenarkan: Anda dibenarkan menggunakan Laman Web atau Aplikasi dan mencetak dan memuat turun ekstrak dari Laman Web atau Aplikasi untuk kegunaan peribadi bukan komersial anda berdasarkan berikut:

8.1.1. Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web atau Aplikasi (termasuk dengan menggodam atau “pengumpulan data “).

8.1.2. Kecuali dinyatakan sebaliknya, hak cipta dan hak harta intelek lain di Laman Web atau Aplikasi dan dalam bahan yang diterbitkan di atasnya (termasuk gambar dan gambar grafik) dimiliki oleh kami atau pemberi lesen kami. Karya-karya ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia dan semua hak adalah dilindungi. Untuk tujuan Syarat dan Ketentuan Laman Web atau Aplikasi ini, penggunaan kandungan selain dari yang sesuai dengan perenggan 7.1 adalah dilarang.

8.1.3. Anda tidak boleh mengubah salinan digital atau kertas dari bahan apa pun yang anda cetak mengikut perenggan 7.1 dan anda tidak boleh menggunakan gambar, gambar atau urutan grafik, video atau audio lain secara berasingan daripada teks yang disertakan.

8.1.4. Anda perlu memastikan bahawa status kami sebagai pengarang kandungan di Laman Web atau Aplikasi sentiasa diakui.

9. PENAFIAN JAMINAN

9.1. Jaminan: Kami tidak memberikan jaminan mengenai ketepatan, kecepatan masa, kebolehpercayaan, atau kesinambungan, maklumat yang ditawarkan dari Laman Web atau Aplikasi. Gambar yang ditunjukkan di Laman Web atau Aplikasi hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Anda harus mengakui bahawa maklumat dan bahan disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “jika tersedia” yang mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesalahan yang diizinkan oleh undang-undang yang tidak akan kami tanggung. Anda bertanggungjawab untuk menilai maklumat atau bahan yang ditawarkan di laman web dan aplikasi secara amnya.

9.2. Maklumat alergi, makanan dan menu lain: Penjual akan menggantikan bahan-bahan tertentu sekiranya bahan tidak tersedia di samping menjaga kualiti makanan. Perlu diketahui bahawa Peniaga mungkin menggunakan bahan-bahan yang mengandungi kekacang, minyak kacang, hasil tenusu, makanan laut, kerang-kerangan dan gluten dalam makanan kami. Sila berhati-hatilah sekiranya anda mempunyai masalah alahan makanan. Sila hubungi Khidmat Pelanggan secara terus sekiranya anda mengalami alahan makanan atau intoleransi.

9.3. Produk Dihantar: Sekiranya pelanggan mendapati Produk yang dihantar di dalam keadaan tidak baik atau mengandungi barang-barang yang tidak termasuk di dalamnya, sila hubungi kami di [email protected] dan barangan tersebut akan diganti.

9.4. Had Masa Makanan Masak: Semua makanan mesti dimakan dalam masa 4 jam selepas dihantar.

10. TANGGUNGJAWAB

10.1. Umum: Jika anda memilih untuk menggunakan Laman Web atau Aplikasi, anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan aplikasi adalah atas risiko anda dan sendiri mengikut undang-undang yang ditetapkan.

10.2. Pengecualian Liabiliti: Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan, kejadian sampingan, secara langsung, tidak langsung, kehilangan keuntungan, atau kehilangan hasil dari penggunaan Laman Web atau Aplikasi.

10.3. Liabiliti Kandungan: Laman Web atau Aplikasi mungkin merangkumi kandungan, maklumat atau pautan ke pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk kandungan laman web tersebut atau kandungan iklan pihak ketiga atau penajaan atau pematuhan terhadap peraturan tersebut.

10.3.1. Anda bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada Lauk, anak syarikat dan afiliasinya dari sebarang permintaan atau tuntutan, termasuk bayaran dan kos peguam yang munasabah, yang dibuat oleh pihak ketiga kerana atau timbul daripada penggunaan Aplikasi, pelanggaran Perjanjian ini, atau pelanggaran oleh anda, atau pengguna Aplikasi lain yang menggunakan akaun anda, harta intelek atau hak lain mana-mana orang atau entiti.

11. PERKARA DI LUAR KAWALAN KAMI

11.1. Kami tidak akan bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab atas kegagalan untuk melaksanakan, atau kelewatan pelaksanaan, salah satu kewajipan kami di bawah Terma dan Syarat Laman Web atau Aplikasi ini yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah kami (“Force Majeure Event”).

11.2. Kejadian Luar Munasabah merangkumi sebarang tindakan, peristiwa, tidak berlaku, peninggalan atau kemalangan di luar kawalan yang wajar dan termasuk (tanpa batasan) yang berikut:

11.2.1. mogok, penguncian atau tindakan industri lain;

11.2.2. kekecohan awam, rusuhan, pencerobohan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, perang (sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persiapan untuk perang;

11.2.3. kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, penurunan, wabak atau bencana alam lain;

11.2.4. kemustahilan penggunaan kereta api, perkapalan, kapal terbang, pengangkutan bermotor atau alat pengangkutan awam atau swasta lain;

11.2.5. kemustahilan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta; dan

11.2.6. tindakan, keputusan, perundangan, peraturan atau sekatan pemerintah mana pun.

12. SYARAT TAMBAHAN

12.1. Dasar Privasi: Kami komited untuk melindungi privasi dan keselamatan anda. Semua data peribadi yang kami dikumpulkan dari anda akan diproses sesuai dengan Dasar Privasi kami. Anda harus menyemak Dasar Privasi kami.

12.3. Keterpisahan: Sekiranya mana-mana Terma dan Syarat Laman Web dan Aplikasi ini ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berwibawa tidak sah, tidak menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan hingga tahap apa pun, terma, syarat atau ketentuan seperti itu akan dipisahkan dari terma, syarat dan ketentuan yang selebihnya akan terus berlaku mengikut lunas yang dibenarkan oleh undang-undang.

12.4. Keseluruhan perjanjian: Terma dan Syarat Laman Web dan Aplikasi ini serta sebarang dokumen yang disebutkan secara jelas di dalamnya merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan semua perbincangan, surat-menyurat, perundingan, pengaturan sebelumnya, persefahaman atau persetujuan antara kami sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebarang ikatan kontrak.

12.5. Tanpa pengabaian: Sebarang kegagalan atau kelewatan oleh anda atau kami dalam menegakkan (keseluruhan atau sebahagian) mana-mana peruntukan Terma dan Syarat Laman Web dan Aplikasi ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian atau pengecualian hak anda atau kami.

12.6. Tugasan: Anda tidak boleh memindahkan hak atau kewajiban anda di bawah Syarat Laman Web atau Aplikasi ini tanpa persetujuan bertulis dari kami terlebih dahulu. Kami boleh memindahkan mana-mana hak atau kewajiban kami di bawah Terma dan Syarat Laman Web atau Aplikasi ini tanpa persetujuan bertulis anda terlebih dahulu kepada mana-mana sekutu kami atau perniagaan yang kami mulakan dengan usaha sama, membeli atau dijual kepada.

13. MEMBERIKAN UNDANG-UNDANG DAN HAKIM

Terma dan Syarat ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia tanpa merujuk kepada prinsip konflik undang-undangnya. Sekiranya mana-mana ketentuan Terma dan Syarat ini didapati melanggar undang-undang, tidak sah, atau dengan alasan apa pun yang tidak dapat dilaksanakan, maka peruntukan itu akan dianggap terputus dari Terma dan Syarat ini tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberkesanan ketentuan yang tinggal.

DIKEMASKINI 9 MEI 2021

© Copyright Reserved. LAUK